תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשנ"ו-1996

35.   (א)  לא ישתמש אדם בתואר מומחה אלא אם כן התואר אושר לו לפי תקנות אלה, ולא ישתמש אדם בתואר דומה עד כדי להטעות לאחד התארים שלפי תקנות אלה.

 

תקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה), תשס"ב-2002

(ה)      שימוש בתואר מומחה שלא אושר לפי תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשנ"ו-1996;

החוק במלואו

© 2023 by Andi Banks. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now